Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн
2019 оны Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
ЭРХ ОЛГОХ, СУНГАХ ШАЛГАЛТ


ЭРХ СУНГАХ СУРГАЛТ, ШАЛГАЛТ
Шалгалтын бүртгэл: 2019 он X/23 хүртэл
Шалгалтын өдөр: 2019 он X/25 (Баасан гариг)
Шалгалтын анги: 401 тоот

АНГИ: МЭРГЭШСЭН АНДУУД (09:00 цагаас)
Засаглал, эрсдэл ёс зүй
Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТ - ОРОН НУТАГ

Шалгалтын бүртгэл 2019 оны 10 сарын 22-г дуустал явагдана. /Шалгалтын төлбөрийг тухайн салбарын дансанд тушаана уу./
 № Шалгалт авах аймаг
 Шалгалтын өдөр
 1 Баян-Өлгий
 10 сарын 25-27
 2 Дархан-Уул  10 сарын 25-27
 3 Өмнөговь
 10 сарын 25-27
 4 Сэлэнгэ  10 сарын 25-27

Шалгалтын өдөр Шалгалтын нэр Шалгалтын цаг
/Улаанбаатарын цагаар/
Шалгалтын төлбөр
1 10 сарын 25 Санхүүгийн тайлагнал-1 11:00 - 15:00 24,000 төгрөг
2 Мэргэжлийн англи хэл 16:00 - 18:30 15,000 төгрөг
3 10 сарын 26 Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага 10:00 - 14:00 24,000 төгрөг
4 Аудит ба баталгаажуулалт 15:00 - 17:30 15,000 төгрөг
5 10 сарын 27 Санхүүгийн менежмент-1 10:00 - 12:30 15,000 төгрөг
6 Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл 13:00 - 15:30
15,000 төгрөг