Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
Шалгалтын бүртгэл

  Нүүр Бүртгүүлэх Нэвтрэх  
Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институтийн
2019 оны Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн
ЭРХ ОЛГОХ ШАЛГАЛТ


АНГИ ХУВААРИЛАЛТ:

2019-12-14-ний өдөр

  1. 09:00-11:30 Санхүүгийн менежмент
  2. 12:00-14:30 Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл


Шалгалт авах газар: МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ - БАРУУН 4 ЗАМ, МОДНЫ 2 РУУ ӨГСӨХ ЗАМД

Шалгалтын хуваарь:

Шалгалт авах өдөр Шалгалтын нэр Шалгалт эхлэх цаг Шалгалт үргэлжлэх хугацаа Төлбөр(төгрөг)
 12-р сарын 12
 Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага
 09:00 - 13:00
 4 цаг
 24,000
 Мэргэжлийн англи хэл
 15:00 - 17:30
 2.5 цаг
 15,000
 12-р сарын 13
 Санхүүгийн тайлагнал-1
 09:00 - 13:00
 4 цаг
 24,000
 Аудит ба баталгаажуулалт
 15:00 - 17:30
 2.5 цаг
 15,000
 12-р сарын 14
 Санхүүгийн менежмент-1
 09:00 - 11:30
 2.5 цаг
 15,000
 Хууль, эрх зүй, татварын бүртгэл
 12:00 - 14:30
 2.5 цаг
 15,000